Điểm tham quan

Là nơi tổng hợp và chia sẻ các địa điểm tham quan, du lịch, danh lam, thắng cảnh. Các địa điểm vui chơi, sống ảo.