Khách sạn FLC

Khách sạn FLC là nơi tập hợp những thông tin về hệ thống khách sạn FLC trên toàn quốc như : FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Hạ Long...