Two Bedroom Villa

Hạng phòng Bungalow của FLC Vĩnh Phúc. Đây là hạng phòng danh cho gia đình. Với hạng phòng này sẽ mang lại cho bạn cảm giác như đang được ở một vùng ngoại ô thanh phố.

Gửi yêu cầu đặt phòng

    Các hạng phòng khác