• Chính sách và Quy định

    Hình thức thanh toán

    Khi đồng ý sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch và khách sạn của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SUN, Quý khách hàng sẽ phải thực hiện việc thanh toán cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SUN trước (theo phần trăm hai bên thỏa thuận) khi nhận bàn giao. Chúng tôi có 3 hình thức thanh toán như sau: Thanh toán trực tuyến Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến thông qua các phương thức sau: Thanh toán bằng thẻ nội địa: áp dụng trong trường hợp khách hàng muốn thanh toán thông qua Internet banking hoăc…